Arvamused reisist

Kas sa mõtlesid pikalt enne kui nõustusid sellise reisiga? *

Palju ei antud aega et mõelda.. ;)

Mis oli selle reisi juures kõige keerulisem? *

Aeg autos.

Kas välismaa publik on soojem kui eesti publik? *

Ei, kui välismaal seisab lava ees eesti publik

Mis lugu meeldis publikule kõige rohkem? *

Neiukesed

Millal tekkis koduigatsus? *

Belgias

Mis riik jättis sulle kõige erilisema mälestuse? *

Itaalia

Mis sa kaasa võtaksid, kui sa peaksid täna uuesti nii pikale reisile minema? *

Hea meel, veiniraha.

Keda sa õppisid kõige paremini tundma?

Sind, Robert.. ;)

Mida sa soovitaksid inimesele, kes võtab sellise reisi ette? *

Kaelapadi ja akupank

Kas sa teeksid seda uuesti? *

Ei